De overheid kan een interessante klant zijn

De overheid: een interessante klant voor elke bedrijf
Overheidsaanbestedingen opvolgen is een lastige en tijdrovende bezigheid. Er zijn immers niet minder dan 37.000 aanbestedingen per maand… Het Belgische bedrijf Govex biedt u daarom ondersteuning ter opvolging van de Belgische en Europese overheidsopdrachten. Een professionele dienstverlening op maat en volgens uw behoeften. Op deze manier ontvangt u enkel die opdrachten die voor u interessant zijn, met name deze binnen uw vakgebied en specialisatie.
Continue reading