Overheid wordt gestraft voor laattijdig betalen. Ondernemers zijn niet de bankiers van de Staat…

Het Gentse hof van Beroep heeft­ onlangs de Belgische Overheid­ veroordeeld omdat het zijn facturen te laat betaalt. Volgens het hof in zijn de leveranciers niet de bankiers van de Belgische Staat! Meer nog, de rechter spoort schuldeisers aan om de overheid sneller te dagvaarden, want dat is blijkbaar de enige manier om binnen een redelijke termijn geld te krijgen. Het hof van beroep veroordeelde de Staat op 16 oktober een schadevergoeding van 2.500 euro te betalen aan een bedrijf dat te lang moest wachten op de betaling van een factuur voor een vaatwasser, die werd geleverd aan de gevangenis van Brugge. In zijn arrest, dat de Juristenkrant kon inkijken, zegt het hof met zoveel woorden dat de Staat zijn leveranciers niet mag doen opdraaien voor “een gebrekkige begroting”. Continue reading