Tien gouden regels voor telewerken

In een recent onderzoek van de FNV gaf 44 procent van de ondervraagde werknemers aan regelmatig op een andere plek dan op kantoor te werken. In totaal doet 32 procent aan telewerken. Reden dus om deze vorm van werken eens onder de juridisch loep te nemen.

AKD Prinsen Van Wijmen geeft tien regels om het proces voor werknemer en werkgever juridisch goed op te zetten:

1. Stel een risico-inventarisatie en evaluatie op
Dit is onderdeel van de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing. Uit de inventarisatie dient onder meer te blijken welke risico’s de arbeid voor de werknemer met zich mee brengt en of het betreffende werk en de werkplek wel voor telewerken geschikt zijn. Bovendien dient in deze inventarisatie aandacht te worden besteed aan het goed en veilig gebruik maken van arbeidsmiddelen.

2. Verschaf de werknemer de juiste apparatuur

3. Zorg ervoor dat de telewerkplek ergonomisch verantwoord is ingericht

4. Investeer tijd in het inlichten van werknemers betreffende de risico’s verbonden aan telewerken alsook omtrent het aannemen van een goede werkhouding
Doet u dat niet, dan loopt u het risico aansprakelijk te worden gehouden voor de schade die een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

5. Eerbiedig de persoonlijke levenssfeer van uw werknemers

6. Maak goede afspraken met uw werknemers omtrent de te behalen resultaten
Het uitgangspunt van telewerken is vertrouwen, u kunt en mag immers geen camera’s neerhangen om te kijken of uw werknemer hun wek wel naar behoren uitvoeren. Het verdient daarbij aanbeveling om met de werknemer goede afspraken te maken omtrent de te behalen resultaten.

7. Bespreek met uw accountant de (mogelijke) fiscale voordelen

8. Controleer of de nodige verzekeringen zijn afgesloten
Dekt uw verzekering de schade die u lijdt als gevolg van het feit dat werknemer zijn werkzaamheden thuis verricht? Is de schade aan uw apparatuur gedekt op het moment dat er bij werknemer wordt ingebroken of er brand uit breekt?

9. Stel een ICT- gebruikersrichtlijn op omtrent het gebruik van de door u ter beschikking gestelde apparatuur
Het verdient aanbeveling om hierin tevens op te nemen welke apparatuur werknemer heeft ontvangen en werknemer hiervoor te laten tekenen.

10. Stel een telewerkrichtlijn op waarin de thuiswerkafspraken met uw werknemers schriftelijk worden vastgelegd
In deze richtlijn kunnen bepalingen over bijvoorbeeld de bereikbaarheid, de te behalen doelstellingen en de inrichting van de werkplek worden opgenomen. Ook kan worden aangegeven dat het thuiswerken niet als kinderopvang mag worden gebruikt.

(Bron: ManagersOnline)