Volgens Michael Gibbs (University of Chicago) is het Google model niet houdbaar op lange termijn

Dit weekend was ik in Londen voor een alumni meeting van de University of Chicago. Professor Michael Gibbs haf er een zeer boeiende uiteenzetting over strategische dominatie a.h.v. de “Network Externalities” theorie. Er bestaan postieve en negatieve netwerk effecten die de vraagcurve kunnen beïnvloeden. Negatieve­ netwerk effecten­ zijn de zogenaamde snob-effecten.­ Dit model is bv. typisch voor exclusieve merkproducten, m.n. hoe duurder, hoe meer men bereid is te kopen. Maar wanneer de prijs daalt, zal men er minder willen van kopen.­

Het tegengestelde effect zijn de­ positieve netwerk effecten (hoe groter het netwerk, hoe beter). In het Engels spreekt men hier van­ het ‘band wagon’ model, het model waar iedereen mee op de trein springt en de trein vlugger­ doet rijden. De­ populariteit of dominantie­ van een produkt zal het volume doen stijgen (en de vraag curve naar rechts doen verschuiven). Typisch voorbeeld is de GSM standaard. Hoe meer gebruikers de standaard aanvaarden, hoe dominanter het produkt wordt, hoe meer het gebruik (op termijn) de prijs doet dalen. Indien u in een sector zit waar positieve­ netwerk effecten een belangrijke impact hebben, dan heeft u er alle belang bij om zo snel mogelijk zoveel mogelijk marktaandeel te veroveren. Dit was het model waarmee vele Internet start-ups tijdens de dotcom (zeep)bel opkwamen. Zij moesten snel veel kapitaal­ verzamelen om de eerste op de markt te zijn, en de dominante speler te worden, zodat hun website de standaard in de markt zou worden.

gibbs.jpgEén van de­ grote vragen tijdens de uiteenzetting­ was als Google ook kan genieten van positieve netwerk effecten. Is Google de standaard geworden in search engines en is haar lange termijn positie veilig? Gezien­ onze groep­ ex-MBA­ studenten nogal mondig is, leidde dit tot een­ hevig debat. Volgens Gibbs zou de dominantie van Google niet liggen aan positieve NE, maar aan de kwaliteit van de dienst. Denk eraan, waarom gebruikt u Google en niet meer Alta Vista? De reden is simpel, u hoorde of las erover, en u bent overtuigd dat de kwaliteit beter is (sneller en beter zoeken) en dus blijft u het gebruiken. U gebruikt­ de zoekrobot niet omdat het de standaard is (zoals een GSM of een DVD),­ maar omdat u denkt dat dit­ instrument u de beste resultaten kan opleveren.­ Maar, stel nu even dat u morgen leest dat er een betere search engine bestaat, zal u dan niet onmiddellijk switchen naar die andere zoekmachine? Wellicht wel. Indien er straks een betere zoekmotor­ op de markt komt­ (betere kwaliteit, gebruiksgemak, enz.)­ zal deze zeer snel Google van de kaart kunnen vegen.­ Toegegeven, Google heeft veel geld en kan iedereen opkopen, maar wat belet u naar een andere site te surfen? Er zijn met andere woorden geen “switching costs”. Volgens professor Gibbs is­ dit helemaal anders bij marktplaatsen (zoals Bobex,… oef!), waar niet alleen de kwaliteit een rol heeft, maar­ waar ook positieve­ netwerk effecten wél een impact hebben. De liquiditeit (of het volume vraag en aanbod op de marktplaats) zorgt ervoor dat je de standaarden op lange termijn kunt aanhouden. Je gaat op die marktplaatsen omdat je weet dat je er een community vindt die ervoor zorgt dat en een kritische massa bestaat. En deze kritische massa kan je niet zomaar nabootsen. Vandaar dat je een standaard model kan opbouwen en dat er voldoende drempels zijn om andere spelers te mijden. Daarenboven zijn de ‘switching costs’ voor de gebruikers hoog (nieuw systeem van werken, nieuwe rating opbouwen, enz.).

Bronnen:
- Prof. Micheal Gibbs, University of Chicago Graduate School of Business
- Bobex nieuwsbrief November 2006

[tags]network externalities, netwerk effecten, goolge, bobex, university of chicago, michael gibs,zoekmachines, alta vista[/tags]