Kmo’s kunnen duizenden euro’s besparen op hun energierekening

Belgische kmo’s betalen te veel voor energiefactuur. Kmo’s die minder dan 60.000 kWh elektriciteit per jaar verbruiken, veranderen nog te weinig van energieleverancier. 21,5 procent van die kmo’s zit voor elektriciteit nog altijd gebonden aan het oorspronkelijk standaardcontract. Voor aardgas is dat 15 procent. Net voor die contracten liggen de energieprijzen hoger dan bij onderhandelde contracten.

‘Het is opvallend dat veel minder particuliere energieverbruikers nog over zo’n standaardcontract beschikken; 11,4 procent voor elektriciteit en 6,4 procent voor aardgas’, zei Dirk van Evercoren, directeur bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) bij de voorstelling van het jaarverslag. Particulieren spelen sneller in op de marktkansen dan kmo’s.

Het aantal gebruikers dat jaarlijks van contract wisselt, stabiliseert rond 6 procent van alle contracten. Dat komt neer op 180.000 veranderingen van elektriciteitscontract en 90.000 voor aardgas in 2008, zei VREG-voorzitter André Pictoël. ‘Wie niet actief op de markt inspeelt, heeft ongelijk, zeker nu de prijzen sterk dalen.’

(bron: De Tijd)