Op tijd betalen enorme stimulans economie

Volgens een onderzoek van incassobureau voor debiteurenbeheer Intrum Justitia is sinds het uitbreken van de kredietcrisis 15% van alle bedrijven in problemen vanwege te late betalingen.

• 92% van de ondernemers wil dat binnen 30 dagen betalen de norm wordt, ook voor henzelf
• Binnen 30 dagen betalen levert 26.000 banen op in 2009
• 60% van de ondernemers investeert meer als er op tijd betaald wordt
• Bijna 60% van de ondernemers hoeft minder te lenen als er op tijd betaald wordt

Als de overheid voortaan op tijd betaalt, betekent dat een enorme stimulans voor de economie. Dat is één van de uitkomsten van een onderzoek van ‘s lands grootste credit managementbureau Intrum Justitia. Door openstaande bedragen binnen 30 dagen te voldoen, en niet zoals bij de overheid gebruikelijk is na 46 dagen, verbetert de kaspositie van het bedrijfsleven per direct met anderhalf miljard euro. En wanneer iedereen in Nederland tijdig zijn of haar verplichtingen nakomt, wordt dat zelfs 15 miljard euro, zo heeft Intrum Justitia op basis van een wetenschappelijk model (Nyfer, 2004) berekend. Voor een gemiddelde KMO-er kan dit betekenen dat er al snel 90.000 Euro meer op de bankrekening staat. Hierdoor verbetert de cashflow, neemt de afhankelijkheid van banken af en komt er meer investeringsruimte.

Om een incassobureau te vinden, klik hier.