10 tips voor uw direct mailing campagne (Bobex aankoopgids)

Bent u vastbesloten om uw publiciteitsaanpak te veranderen door de communicatie met uw klanten te verbeteren? Met het oog op het vervolmaken van hun marketingcampagne, nemen meer en meer commerciële ondernemingen hun toevlucht tot direct mailing. Dit is het opsturen per post van een informatiepakket naar de potentiële klanten. Het pakket bestaat meestal uit een brief, brochures, antwoordformulieren en een briefomslag voor terugzending. Een beetje zoals uw belastingsaangifte, alleen veel sympathieker…

Deze laatste wijze van communicatie vormt het meest verspreide middel om over zijn bedrijf te doen spreken in de directe marketing. Het doorslaggevende voordeel van deze wijze van publiciteit is de gepersonaliseerde relatie die ze toelaat met de bestemmeling, terwijl de verkoopsargumenten voor uw dienst of product behouden blijven. Door op voorhand uw doelgroep te definiëren zal de direct mailing effectiever worden en het antwoordpercentage hoger liggen.

De geadresseerde communicaties lijken door vele bedrijven verkozen te worden, terwijl anderen beginnen terug te grijpen naar technieken van geomarketing. De geomarketing maakt het mogelijk om rekening te houden met meerdere factoren (bijvoorbeeld sociale factoren, zoals inkomen of type van woning) dan de factoren die bij de klassiekere studies in aanmerking worden genomen (factoren die enkel betrekking hebben op naam, geslacht en leeftijd). Bovendien laat geomarketing toe om te besparen op kosten van nutteloze verzendingen naar bestemmelingen die weinig of geen belang hebben bij uw aanbod. Inderdaad, het lijkt nutteloos om brochures van barbecues te verzenden naar vegetariers die in een appartement leven. Best voert u vóór enige publiciteitsactie een targetting van uw cliënteel uit. Het sleutelelement van een goede direct mailing is de zgn. fichebak, zijnde het totaal aantal personen aan wie u uw berichten gaat zenden. De goede fichebak vinden is een delicate operatie voor het merendeel van de ondernemingen: de aankoop of de huur van een fichebak schudt men niet uit zijn mouw.

Dankzij Internet wordt deze operatie aanzienlijk vereenvoudigd door toedoen van het on-line tellen. Die maakt het mogelijk om het aantal personen dat aan de gezochte voorwaarden voldoet te evalueren. Een nieuwe tendens in direct mailing is e-mailing. Hierbij dient gepreciseerd te worden dat moet opletten met de praktijk van het e-mailen. Tal van personen houden er niet van om publicitaire e-mails te krijgen. Deze praktijk wordt spâmming genoemd en heeft vaak tegengestelde gevolgen dan deze die u zou gewenst hebben. Niettemin bestaan er gespecialiseerde bedrijven die over mailing lists beschikken van mensen die wél toestemming gegeven hebben om bepaalde e-mails te ontvangen. Hiervoor krijgen die mensen vaak een voordeel zoals een abonnement of een nieuwsbrief, of gewoon, informatie die hun interesseert.

Geadresseerde mailings maken het mogelijk om de boodschap te personaliseren door de aanwezigheid van de naam en het adres van de bestemmeling. Ze zijn voordelig, aangezien ze een hoog rendement en een zeer effectieve focus opleveren. Deze soort mailing is echter duur en stoot op bepaalde praktische moeilijkheden. Doelgroep: Ondernemingen die, bijvoorbeeld, evenementen meedelen.
Er bestaan verschillende soorten direct mailings:

  • Faxmailing bestaat uit het verdelen van post via een fax. De voornaamste voordelen zijn de snelheid, de functie multi-taken (die meerdere verzendingen mogelijk maakt) en de lage kost. Dit type mailing is echter weinig aantrekkelijk (geen kleuren). Soms deelt de ontvanger in de verzendingskosten en in sommige ondernemingen gaat dit type document gemakkelijk verloren. Doelgroep: kleine ondernemingen (voor de doorzending van perscommuniqués bijvoorbeeld).
  • Busmailing laat het toe om berichten die van verschillende adverteerders naar hetzelfde publiek uitgaan, te verzamelen. Busmailing heeft talrijke aantrekkelijke voordelen, nl. een vermindering van vaste kosten (in functie van het aantal adverteerders), een vermindering van de kosten per eenheid en de dekking van een zeer breed klantenbestand dat het mogelijk maakt om een zeer ruim publiek te bereiken. Daartegenover staat dat de terugzending van post vrij zeldzaam is en dat deze soort mailing geen grote creativiteit van de toelaat. Doelgroep: Professionelen.
  • De drukwerken zonder adres bestaan uit post die rechtstreeks in de brievenbussen wordt gestoken. Het voordeel is dat ze een groot klantenbestand omvatten tegen een zeer lage kost en dat ze, dankzij hun vorm, minder beperkt zijn dan vele andere types mailing. Spijtig genoeg ligt het percentage van terugzending in het merendeel van de gevallen zeer laag, zelfs al zijn de verzendingsmodaliteiten in het algemeen eenvoudig. Doelgroep: Particulieren

Onze tips:

  • De mailing lijst vormt het doorslaggevend element voor een goede campagne van direct mailing.
  • Om uw leverancier te kiezen, dient u te weten welke diensten vervat zitten in de verschillende offertes.
  • Stel een lange termijnscontract op met een mailingbedrijf voor al uw operaties inzake verzending van post. Op die manier zal u de mogelijkheid genieten voorkeurstarieven te verkrijgen.
  • Een slimme manier om de diensten van uw leverancier te volgen: voeg in uw mailing list personen of bedrijven van uw entourage toe, teneinde de ontvangst van uw post door uw bestemmelingen na te gaan.
  • Sommige leveranciers bieden de mogelijkheid om de mailing een tijd op te volgen. Verwaarloos deze dienst niet bij uw keuze. U kunt uw opvolging ook aan een ander agentschap dan hetgeen dat de mailing gedaan heeft toevertrouwen. Dit verhoogt de objectiviteit.
  • Beperk het aantal berichten en documenten per verzending tot maximaal zes om verwarring bij de lezer te vermijden.
  • Voorzie gefrankeerde omslagen, om u te behoeden voor de onaangename verrassing van een zwakke terugzending van post.

Om de volledige aankoopgids over direct mailing te lezen, klik hier.

Om een offerteaanvraag te sturen voor uw mailing campagne, klik hier

­