Nuttige tips om een vertaler of tolk te vinden (Bobex aankoopgids)

Om nauwer samen te werken met buitenlandse partners is het soms nodig om u in een totaal andere taal uit te drukken dan uw moedertaal. Soms kan een vertaling van een brochure volstaan, maar misschien zal u ook beroep moeten doen op een expert die een volledig gesprek of andere communicatievorm gesprek dient te vertalen.

Een tolk vertaalt een gesproken tekst in juist die talen die hij meester is en dit naar vorm en inhoud. U kan kiezen uit verschillende diensten : consecutief, simultaan en enkele tussenvormen.

Een vertaler daarentegen zal nu juist een geschreven document omzetten in een andere taal. Tegenwoordig vindt men reeds vaker on-line vertaalsites, maar de technologie op dit vlak staat nog in zijn kinderschoenen en garandeert dan ook geen aanvaardbare kwaliteit. Er bestaan ook reeds vertaalprogramma’s, maar deze geven vaak enkel een letterlijke vertaling (hetgeen de inhoud niet altijd ten goede komt).

Er zijn twee categoriën vertalers. De eerste categorie heeft een licenciaatsdiploma of een buitenlands equivalent behaald. De tweede categorie heeft zijn sporen verdiend door praktijkervaring. Dit zijn de zogenaamde vakspecialisten.

Het gros van het werk in deze sector gebeurt door zelfstandige tolken en vertalers, gespecialiseerde vertaal- en tolkenbureau’s (agentschappen) en door beroepsverenigingen.

Hoe kiest u een vertaler of tolk?

U maakt een keuze in functie van uw activiteiten en noden.
  • Specialisatie in een bepaald vakgebied : afgezien van een algemene kennis van de taal, dient u erop letten dat uw tolk of vertaler voldoende kennis hebben van uw vakgebied . Kennis van een bepaald vakterminologie kan zeer belangrijk zijn om tot een waarheidsgetrouwe vertaling te komen die de specifieke terminologie van een bepaalde sector correct omzet.
  • Ervaring ter zake : vraag naar referenties en een klantenbestand. Indien een vertaler in het verleden reeds een soortgelijk project heeft gehad, dan zal hij beter in staat zijn ook dit project onder de beste omstandigheden af te werken.
  • Kennis van de doeltaal : kies een vertaler of tolk wiens moedertaal overeenkomt met de doeltaal van uw project.
  • Beschikbaarheid : let erop dat uw vertaler tijd voor u heeft en u erop kan rekenen dat hij u niet halverwege een project in de steek laat.
  • Directe communicatie: Vraag altijd de naam en de coördinaten van uw vertaler. Vooral bij vertalers dient u een directe communicatielijn te hebben. Het kan immers dat een opdracht weer uitbesteed wordt aan een derde. De ene vertaler is de andere niet.
  • Nabijheid : een vertaler in uw buurt zal makkelijker en vlugger te bereiken zijn. Let hier vooral op indien u regelmatig een beroep op zijn diensten wenst te doen.
  • Bijzondere diensten : wij denken hier aan, onder andere, conferentietolken en commentaar op taalkundig vlak.
  • Werk gelijktijdig met meerdere vertaalbureau’s. Indien u een volwaardig vertalerspanel tot uw dienst heeft zal u in staat stellen om in voor elk domein de gepaste vertaler te hebben. Beroep doen op agentschappen biedt veel voordelen op voorwaarde dat u een langdurige vertrouwensrelatie met hen aangaat. Zo zal de agentschap u voor elk van uw opdrachten hetzelfde team toekennen dat reeds met u en uw bedrijf vertrouwd zal zijn.

Lees de volledig aankoopgids hier.

Op zoek naar een vertaler of tolk? Klik hier.