Wanbetalingen op recordhoogte

Het aantal tijdig betaalde facturen die de Belgische bedrijven elkaar toezenden, is in het tweede kwartaal gedaald tot het slechtste cijfer van het afgelopen decennium. Volgens Craydon zou immers slechts 62% van de facturen die de Belgische bedrijven mekaar toezenden tijdig worden betaald: een daling ten opzichte van vorig kwartaal (65%).

Ook de curve van het aantal facturen dat veel te laat of niet meer wordt betaald, toont een negatieve evolutie hoewel deze geen recordniveau bereikt. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werden er in vergelijking met het eerste kwartaal 27% méér facturen véél te laat of niet meer betaald. Het laatste kwartaal van 2009 én het eerste van 2010 noteerden we nochtans een significante verbetering van de betalingsmoraal. Nu echter daalt de Graydon Betaalindex, die weergeeft in welke mate bedrijven onderling hun betaalafspraken nakomen, terug naar 99,28 punten: een bijna-dieptepunt. Dit is des te meer alarmerend omdat deze waarneming betrekking heeft op het trimester vóór de verlofperiode. Te vrezen valt dat de b2b-betaalmoraal in het derde trimester een historisch dieptepunt zal bereiken.

U wenst uw facturen sneller te innen, zonder de commerciële band met uw klant te doorbreken? Doe dan beroep op een professioneel incassobureau. Ontvang binnen de 72 uur 3 voorstellen op maat voor uw incasso en schuldvorderingen.