Vlaanderen geen Europese topregio

Drieëntwintig Europese regio’s mogen zich al topregio noemen omdat ze de Lissabondoelstellingen hebben gehaald, met onder meer een werkzaamheidsgraad van 70 procent. In die topgroep zitten vooral Scandinavische, Duitse, Nederlandse en Britse regio’s. Zij slaagden er de jongste jaren meer dan andere in om kwetsbare groepen aan een baan te helpen. Daarop volgt een tweede peloton van 27 regio’s die de Lissabonnormen bijna hebben gehaald.

Ook in deze groep zitten vooral Duitse en Britse regio’s, naast heel wat grootsteden. Vlaanderen volgt op een afstand in een middengroep die er niet in slaagt de twee omvangrijke groepen van regio’s die wel vooruitgang boeken, bij te benen. We hebben daar het gezelschap van vooral Oostenrijkse en Franse regio’s. De Vlaamse werkzaamheidsgraad blijft te laag met 66,5 procent, en vooral bij de 55-plussers is er nog altijd een groot probleem. De Lissabondoelstellingen halen tegen 2010 wordt erg moeilijk, zeker nu de economische crisis heeft toegeslagen. Vlaanderen boekt wel vooruitgang, maar minder dan elders in Europa. Bron: DeStandaard.biz