Tweede kans voor gefailleerden

Ondernemers die failliet gaan verdienen een nieuwe kans. Maar om een (nieuwe) zaak te starten is krediet bijna altijd noodzakelijk. In de huidige wetgeving kan de financier van de nieuwe zaak echter mee aansprakelijk gesteld worden voor het eerdere faillissement.

Dat zorgt voor een ernstige belemmering op de kredietverschaffing aan “her-starters”. In het kader van het KMO-actieplan dat door ministers Van Quickenborne en Laruelle werd gelanceerd, werd beslist om het tweedekans-ondernemerschap meer aan te moedigen.

Gisteren werd een concrete stap vooruit gezet door een wetswijziging die werd goedgekeurd in de Kamercommissie Handelsrecht. Voortaan is een faillissement op zich geen grond meer van een aansprakelijkheidsvordering tegen de geldschieter of investeerder die geld stopt in de nieuwe zaak van de gefailleerde. Zo wil de regering het tweedekansondernemerschap aanmoedigen en de perverse gevolgen van faillissementen bestrijden.

Naast de faillissementswet uit 1997 werd ook de vorig jaar ingevoerde wet op de continuïteit van ondernemingen gewijzigd. Die geeft de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid een onderneming in moeilijkheden deels of volledig te laten overnemen door investeerders. (Bron: Quickonomie)