Ondernemers krijgen steeds minder toegang tot bankfinanciering

De KeFiK-barometer, die meet hoe de ondernemers hun toegang tot bankfinanciering ervaren, zakt in november opnieuw. Met 78,76 punten laat de barometer, één jaar na de lancering, zijn laagste score ooit optekenen. Op basis van een jaaranalyse van de barometer kunnen we twee verschillende periodes onderscheiden. In een eerste periode, van november 2008 tot maart 2009 was er een sterke daling, van 91,64/200 punten naar 82 punten. Na een korte stagnatie in mei, daalde deze opnieuw, maar dan minder uitgesproken.

Het kredietprobleem verschuift van het aanbod naar de vraag

Sinds begin 2009 hebben de federale overheid en de deelstaten een reeks maatregelen getroffen die een voldoende kredietaanbod verzekeren. Dat gebeurt via publieke instanties die de krediettoegang vergemakkelijken en via privé-instellingen.

Bijna één op twee ondernemers stelt zijn investeringen uit
Het aantal ondernemers dat zijn investeringen uitstelt wegens de crisis stijgt. Welgeteld 44% van de ondervraagde ondernemers beweert dit te doen. Toen deze vraag hen in maart voor het eerst voorgelegd werd, bevestigde 35% hun afwachtende houding. De analyse van de cijfers voor de toekenning van krediet aan zelfstandigen, uitgevoerd door het KeFiK aan de hand van cijfermateriaal van de NBB bevestigt die tendens. Zowel het aantal kredieten, als het toegekende en opgenomen bedrag is in het derde trimester van 2009 gedaald.

Gedetailleerde resultaten van de KeFiK-Barometer