Marktplaatsen voor innovatieve ideeën

U heeft een moeilijke uitdaging­ binnen uw bedrijf en bent op zoek naar een creatieve en innovatieve oplossing?­ U kunt uw­ ‘challenge’, tegen betaling, uitsturen op­ één­ van de talrijke innovatiemarktplaatsen zoals InnoCentive.

Een aantal­ multinationals, zoals Eli Lilly, Nokia,­ en P&G hebben hun eigen open-innovatie­ uitwisselingsplatformen opgezet. De InnoCentive marktplaats werd in 2001­ opgericht door Eli Lilly en is­ een netwerk van meer dan 80.000 researchers (“solvers” genoemd), in meer dan 170 landen. Het doel van de handelsplaats is­ hun klanten te helpen bij het oplossen van moeilijke R&D uitdagingen. InnoCentive heeft meer dan 30 dergelijke klanten (of “seekers”),­ waaronder Dow Chemical, P&G, en eigen moederbedrijf, Lilly. Wanneer een “seeker” een moeilijke research opdracht­ heeeft, poste hij­ zijn probleemstelling op­ het InnoCentive solver netwerk, en bieden ze een bonus aan iedereen die een (relevante) oplossing kan bedenken. De succesratio van InnoCentive zou ongeveer­ 50%­ zijn, wat niet slecht is voor het oplossen van problemen die de eigen R&D dienst niet zelf kan oplossen.

Het­ Nederlandse Fellowforce is een soortgelijke platform gestart, maar dan zonder echte focus. Het bedrijf noemt zichzelf een “platform voor open innovatie en probleemoplossing”. Een bedrijf kan er op een virtueel prikbord zijn probleem of innovatie vraag publiceren, in alle mogelijke domeinen. Maar tot nog toe zijn er maar weinig challenges te bespeuren op de site.

Zoals op elke marktplaats (en we kunnen ervan meespreken…), zal het succes van Fellowforce afhangen van de “liquiditeit”, m.n. het volume vraag en aanbod op de marktplaats. Daarom kozen de meeste spelers in deze ideeënmarktplaats-sector­ om te starten met een bepaalde niche (bv. R&D in de farma industrie), om zo­ eerst kritische massa te bouwen en dan pas verder te groeien in andere domeinen (denk maar aan de strategie van Amazon.com). Maar fellowforce doet dit blijkbaar anders en gaat meteen heel breed. “Being everything to everyone” is zelden een goede strategie…

fellowforce.gif