Online aankopen van bedrijven blijven toenemen, 60% van de bedrijven doen reeds hun aankopen via het internet

Volgens een recente enquête van InSites Consulting en Industrie Technisch Management ­ zou 60% van de Belgische bedrijven hun aankopen online verrichten. Daarenboven neemt het aantal elektronische aankopen van de bedrijven toe.

Niet strategische aankopen­ zoals kantoormateriaal staan aan de kop van de rangschikking van de elektronische aankopen­ (83%), een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden. Een verdubbeling geldt eveneens voor computermateriaal (van 22 naar 40%). Producten als grondstoffen (van 10 naar 27%) en investeringsgoederen (van 6 naar 19%) , die voordien op een laag niveau zaten, gaan nu met een verdrievoudiging spectaculair vooruit.

Een andere opmerkelijke vaststelling is dat bepaalde producten nu meer via het internet worden aangekocht dan via de traditionele weg. Een voorbeeld hiervan zijn­ (opnieuw) de­ kantoorartikelen en computerhardware. Het is niet toevallig dat deze producten op electronische marktplaatsen terug te vinden zijn. In bepaalde aankoopcategoriëën zijn er zelfs bedrijven die hun aankopen nu reeds voor 100% via elektronische weg verrichten.

(Bron: Tijd, Insites)

[tags]aankopen via internet, elektronische bedrijfsaankopen, kantoorartikelen, computerhardware, online marktonderzoek, electronische marktplaatsen[/tags]