Computercriminaliteit 14 procent gedaald

Volgens de cijfers van de FOD Economie is computercriminaliteit in ons land het voorbije jaar gedaald met maar liefst 14 procent. In 2007 zijn er 7.674 processen-verbaal opgesteld voor computermisdrijven, in 2006 waren dat er nog 8.950. Daarentegen staat wel dat het aantal hackingmisdrijven gestegen is met 14 procent. Vorig jaar schreef de politie 403 processen-verbaal terwijl het er in 2006 slechts 353 waren.

De meest voorkomende vormen van computercriminaliteit zijn: computerfraude (manipulatie van gegevens voor illegale doeleinden), softwarevervalsing en sabotage. (Bron: SDZ)