De interesse en het geloof in e-government gaat achteruit, tewijl slechts 30% van internetgebruikers wijs geraakt uit overheidsinformatie

Terwijl in 2004 nog 77% van de internauten vragende partij was voor een uitgebreider e-government aanbod (alle dienstverlening die de overheid aanbiedt via het internet), is dit aantal vandaag gedaald tot 56%. Daarnaast hebben steeds minder surfers er vertrouwen in dat die overheid e-government centraal stelt in haar beleid en kijken ze zeer kritisch naar het huidig aanbod.

techrfp.jpgDit blijkt uit de halfjaarlijkse Belgian Internet Mapping studie (BIM) uitgevoerd door InSites Consulting. Het adviesbureau onderscheidt 3 groepen van internetgebruikers met een verschillende houding ten aanzien van e-government. ‘Non believers’ (11% van alle surfers) hebben de laagste affiniteit met de overheid en vormen daarom een moeilijk te bereiken doelgroep voor e-government. De grootste groep zijn ‘Slow adopters’ (57%). Zij hebben wel een sterke vraag naar online dienstverlening, maar de ingewikkelde overheidsstructuur op het internet is voor hen een te hoge drempel. Als laatste groep hechten de ‘e-government lovers’ (32%) veel waarde aan een uitgebreid aanbod van overheidsinformatie én transacties op het net, en vinden zij zonder veel probleem hun weg in het internetaanbod van overheden.

“Het is verontrustend dat net dit laatste segment in de voorbije 2 jaar kromp en dit ten voordele van de slow adopters. Vooral deze groep kan op korte termijn overhaald worden om vaker een beroep te doen op het internet indien de overheid inspanningen levert op het vlak van communicatie en gebruiksvriendelijkheid,” stelt Christophe Vergult. In het voorbije jaar heeft 3 op 4 surfers een website van een overheid bezocht. Dit is 7% minder dan 2 jaar terug. De groep die via e-mail contact zoekt met de administratie zit echter licht in stijgende lijn (23% versus 21%). Dit stelt volgens InSites wel duidelijk dat de nieuwe media nog veel sterker aan belang kunnen winnen in de communicatie tussen burger en overheid dan ze de afgelopen twee jaar deden.

(Bron: persbericht Insites)

[tags]e-government, belgie, bim, belgian internet mappig, insites consulting, vertrouwen, vooruitgang, internauten[/tags]