Netwerksites sturen ongewilde uitnodigingen naar alle emails in uw adressenboek

Deze zomer­ kregen we­ verschillende uitnodigingen van vrienden en relaties om ons in te schrijven op sociale netwerksites zoals Quechup en Hi5. Al snel bleek dat het om ongevraagde uitnodigingen ging. Een nieuwe soort virale spam dus. Vooral Quechup is reeds bekend­ binnen­ de blogosfeer. Van Hi5 is het minder duidelijk of het nu­ gewenste­ dan wel­ ongewenste mails waren.

Omdat netwerksite maar zo interessant zijn als het aantal ingeschreven gebruikers erop, lijken bepaalde spelers­ agressieve methodes­ te gebruiken om hun ledenaantal kunstmatig op te schroeven.

Hoe gaan ze tewerk? Stel je bent (toevallig) ingeschreven op Quechup. Na uw registratie (en aanvaarding van hun “algemene voorwaarden”), stuurt de site een persoonlijke uitnoding (onder­ uw naam…) naar alle e-mailadressen in uw adresboek, om hen uit te nodigen om zich ook in te schrijven op de site. Deze praktijk is niet alleen onetisch, maar ook­ bijzonder vervelend wanneer u ongewild al uw vrienden en relaties opzadelt met ongewenste e-mailtjes, niet?

Let wel, er bestaan heel wat serieuse netwerksites, zoals Linkedin en Xing.­ Toch blijft het­ belangrijk om niet zomaar­ uw persoonlijke­ gegevens publiek te maken op dergelijke sites.

quechup.gif