Freebase – Wikipedia in databank formaat

Freebase is­ nu niet alleen­ meer de basisvorm van cocaïne, het is nu ook de laatste nieuwe hype in het Web 2.0 gebeuren. Inderdaad, sind­ een paar­ dagen is Freebase.com open voor opzoekingen. De naam komt van “Free”­ + “Database” en­ het is de bedoeling om­ een open en gratis database van ‘s werelds kennis te bouwen.

Waar Wikipedia een­ open encyclopedie­ is van­ artikels die door deelnemers geschreven en verbeterd worden, poogt Freebase­ informatie van (bestaande) databanken te organiseren en onderlinge links te leggen tussen de miljoenen gegevens van die­ databases per ‘topic’. Ideale tool­ dus voor het organiseren en filteren­ van grote kennisbanken, zoals bv. muziek, films, sport, hobby’s,­ wetenschappen, enz. Om te beginnen werd alvast een­ groot gedeelte van Wikipedia, alsook de muziektitels van musicbrainz,­ overgepompt.

Het systeem wordt een collectief geheel, waar iedereen kennis kan bijdragen.­ Wel is de site­ voorlopig nog in alpha-versie, waardoor je een­ uitnodiging nodig hebt om inhoud toe te voegen. Een­ ‘Freebase invite’­ aanvragen is wel mogelijk op de site zelf en duurt (maar) enkele dagen.

freebase.gif

Freebase is voorlopig enkel in het Engels, maar meertaligheid werd­ wel voorzien. In de toekomst zal men dus ook vertalingen of­ gegevens in het Nederlands kunnen toevoegen.

De tutorial (video van 6 min) biedt een leuke kennismaking. Enjoy.