België kan beter…

Vandaag titelt de Tijd “Belgische economie bij meest vrije ter wereld”. Verder in het artikel leest men dat ons land wereldwijd de 17de plaats behaald op het vlak economische vrijheid en dat ondernemen, investeren en handel drijven in ons land makkelijker kan dan het wereldwijde en Europese gemiddelde.

Maar we kunnen beter, en­ we moeten vooral ambitieuzer worden.­ In België hopen we steeds dat Clijsters en/of Henin de finale bereiken. In onze buurlanden mikken ze­ op de beker, niet op­ de finale…! Daarenboven is onze positie niet echt uitzonderlijk,­ daar we op­ Europees vlak pas op de tiende plaats staan op het vlak van vrije economie.

Niettemin blijkt in dit rapport (index van de Heritage Foundation) dat onze overheidsuitgaven en inkomstenbelatingen “bijzonder” hoog zijn… Onze inkomstenbelastingen bedragen een ongewoon hoge 46% van ons BBP. Dit wil zeggen dat de helft van de rijkdom die in dit land genereren naar de overheid vloeit (om nog niet te spreken van de andere belastingen) …

(Bron: Tijd, Heritage Foundation)