De toekomst van marketing

Gisteren had ik de eer om in het kader van het Prins Albert Fonds een debat te faciliteren met Guillaume Van Der Stichelen (Duval Guillaume) en Lorenz Bogaert (Netlog) over de toekomst van marketing. Uiteraard ging de discussie over interactie tussen consumenten en producten (merken). De consument wordt steeds mondiger en hij kan, via blogs en andere sociale media, zijn opinie op het net verspreiden en rechtstreeks in discussie gaan met het bedrijf of andere consumenten.

“Het zijn niet de bedrijven, noch de marketeers die een merk bouwen, het zijn de klanten.” Guillaume Van Der Stichelen maakt een interessante analyse over de verschillende strekkingen in de marketing over de laatste 30 jaar. Lees meer.

Waar willen de Vlamingen liefst werken?

Een kwart van de Vlamingen wil graag in de media of bij de overheid werken. Ook de farma en toerische sectoren zijn erg in trek. Dit leert ons een onderzoek door Most Wanted Compagnies, Vacature & Vlerick, bij goed 4.400 werknemers. Ziehier de top 10 sectoren:

1. Media
2. Overheid en overheidsbedrijven
3. Farmaceutische sector
4. Toerisme en reizen
5. Chemische industrie
6. Consulting
7. Energie & Afvalverwerking
8. Hr-dienstverlening
9. Banken en Verzekeringen
10. Onderwijs

71 % van de Belgen blijft werken ondanks ziekte

De online jobsite Monster vroeg aan 845 Belgen of zij aan het werk blijven bij ziekte. Slechts één Belg op drie blijft thuis tot deze volledig genezen is. Dit zijn de voornaamste resultaten “Ga jij werken wanneer je ziek bent?” voor België:

  • Ja, ik heb het te druk op het werk om één dag te kunnen missen – 38%
  • Ja, ik heb schrik mijn job te verliezen in deze onrustige economie – 19%
  • Nee, ik werk van thuis wanneer ik ziek ben – 14%
  • Nee, ik blijf thuis tot ik genezen ben – 29%

Uit de poll blijkt dat meer dan tweederde (70%) van de Belgen hun werk belangrijker vinden dan hun gezondheid. Ondanks hun ziek zijn gaat 38 percent toch uit werken omdat ze het té druk hebben op het werk. Eén Belg op vijf (19%) gaat ondanks ziekte toch uit werken uit schrik hun job te verliezen ten gevolge van de crisis. Toch maken de Belgen zich minder zorgen over de effecten van de crisis op hun job dan de gemiddelde Europeaan: onder hen gaat 28 percent ziek uit werken uit schrik voor jobverlies. Slechts één Belg op drie blijft thuis tot deze volledig genezen is.

Werknemers in Hongarije hebben de grootste angst hun werk te verliezen ten gevolge van de crisis (52%), terwijl Finland zich hier in verhouding nauwelijks zorgen om maakt (10%). Met 52 percent zijn Finnen bovendien het enige volk waar een aanzienlijk percentage thuis blijft om volledig uit te zieken. Denen komen met 40 percent op de tweede plaats. Wereldwijd zegt gemiddeld 12 percent van de werknemers van thuis uit te werken. Met respectievelijk 21 en 20 percent scoren de Zweden en de Finnen hier het hoogst.

Onze politiekers nemen maar al te graag de Scandinavische landen als voorbeeld. Maar nooit hoor je ze eens spreken over het zeer hoge percentages absenteïsme en zwartwerk in Scandinavië … ;-)

Tweede kans voor gefailleerden

Ondernemers die failliet gaan verdienen een nieuwe kans. Maar om een (nieuwe) zaak te starten is krediet bijna altijd noodzakelijk. In de huidige wetgeving kan de financier van de nieuwe zaak echter mee aansprakelijk gesteld worden voor het eerdere faillissement.

Dat zorgt voor een ernstige belemmering op de kredietverschaffing aan “her-starters”. In het kader van het KMO-actieplan dat door ministers Van Quickenborne en Laruelle werd gelanceerd, werd beslist om het tweedekans-ondernemerschap meer aan te moedigen.

Gisteren werd een concrete stap vooruit gezet door een wetswijziging die werd goedgekeurd in de Kamercommissie Handelsrecht. Voortaan is een faillissement op zich geen grond meer van een aansprakelijkheidsvordering tegen de geldschieter of investeerder die geld stopt in de nieuwe zaak van de gefailleerde. Zo wil de regering het tweedekansondernemerschap aanmoedigen en de perverse gevolgen van faillissementen bestrijden.

Naast de faillissementswet uit 1997 werd ook de vorig jaar ingevoerde wet op de continuïteit van ondernemingen gewijzigd. Die geeft de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid een onderneming in moeilijkheden deels of volledig te laten overnemen door investeerders. (Bron: Quickonomie)

Bobex verhuist

Vorige zaterdag zijn we (eindelijk) verhuisd naar onze nieuwe kantoren, Square Saincetlette 12 te 1000 Brussel. We verlaten dus (deels) de Dansaert-buurt, maar blijven toch op ‘walking distance’ van de hippe buurt.

De nieuwe kantoren zijn niet alleen drie keer groter dan de vorige (ja we blijven groeien!), we genieten van kompleet vernieuwde ruimtes (alles is nieuw: keuken, bekabeling, schilderwerk, vloeren, electriciteit, …) en hebben daarenboven nu ook een prachtig zicht op Brussel. De kleuren van het nieuwe kantoor zijn deels in de Bobex oranje-blauw kleuren geschilderd, maar we hebben ook een knalrode keuken en groene vergaderzalen. Toch zijn de meesten kantoren in het bekende Bobex oranje. Een voorsmaakje:

bobex_move.jpg

Energietips voor ondernemers

KMO ondernemers kunnen veel geld besparen door zuinig om te gaan met energie. Het gaat al gauw om 1.500 tot 2.000 euro per jaar. Het Energiecentrum (pdf) heeft een aantal tips op een rij gezet.

In de zakelijke dienstverlening is vooral winst te behalen bij: verlichting, verwarming, kantoorapparatuur en airconditioning. In dit artikel bespreken we de tips voor besparen op verwarming. Om een behaaglijke kantooromgeving te creëren, is een prettige, gelijkmatige temperatuur nodig. Wie comfort wil combineren met betaalbaarheid, doet er goed aan zijn energieverbruik kritisch te bekijken. Een makelaarskantoor van 600 m2 heeft bijvoorbeeld een jaarverbruik voor verwarming van 12.000 m3. Vervanging van de oude CV-ketel door een HR-ketel levert een besparing op van ongeveer 2.500 m3. Per jaar scheelt dat ruim € 1.200 op de energierekening.

Lees verder.

Meer dan miljard mobiele werkers in 2010

Mobiele werkers zijn mensen die niet op kantoor zitten. Ze zijn meestal aan het werk in vliegtuigen, luchthaventerminals, hotels, hun eigen huis, een wegrestaurant of bij hun klant. En een mobiele werker heeft speciale noden als het aankomt op IT-uitrusting en communicatietechnologie.

Het aantal werknemers dat niet in een kantoor werkt, zal dit jaar de kaap van één miljard overschrijden. Het zal in 2013 zelfs oplopen tot 1,2 miljard, becijfert onderzoeksbureau IDC. In 2013 zullen er in West-Europa zo’n 129,5 miljoen mobiele werkers rondlopen. Dat is een stijging van zes procent. Daarmee steekt Europa de VS voorbij in 2013.

Als IDC gelijk krijgt met zijn voorspelling dat de het aantal mobiele werkkrachten stijgt, dan is dat goed nieuws voor de bedrijven die mobiele technologie verkopen. Het komt ook de aanbieders van clouddiensten ten goede. (Bron: Zdnet)