9% minder ondernemers in België

Het aantal startende ondernemers in ons land is in 2009 met 8,52% gedaald. In totaal waren er 61.878 mensen die in 2009 in hoofd- of bijberoep een eigen zaak zijn gestart. Dat zijn er zo’n 6.000 minder dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers verzameld door UNIZO-Startersservice. De bank- en verzekeringssector (-23,81%), de informaticasector (-22,86%) en de immobiliënsector (-21,60%) kregen zeer zware klappen in 2009.

De belangrijkste reden ligt voor de hand: de crisis. Een eigen zaak opstarten is een risico, en door de onzekere economische vooruitzichten zijn er heel wat aarzelende kandidaat-starters. Bovendien is het ook moeilijker om krediet te bekomen bij de banken. De crisis zorgt er ook voor dat steeds meer zelfstandigen over de kop gaan of hun zaak stopzetten. (Bron: Unizo)

Ondernemers krijgen steeds minder toegang tot bankfinanciering

De KeFiK-barometer, die meet hoe de ondernemers hun toegang tot bankfinanciering ervaren, zakt in november opnieuw. Met 78,76 punten laat de barometer, één jaar na de lancering, zijn laagste score ooit optekenen. Op basis van een jaaranalyse van de barometer kunnen we twee verschillende periodes onderscheiden. In een eerste periode, van november 2008 tot maart 2009 was er een sterke daling, van 91,64/200 punten naar 82 punten. Na een korte stagnatie in mei, daalde deze opnieuw, maar dan minder uitgesproken.

Het kredietprobleem verschuift van het aanbod naar de vraag

Sinds begin 2009 hebben de federale overheid en de deelstaten een reeks maatregelen getroffen die een voldoende kredietaanbod verzekeren. Dat gebeurt via publieke instanties die de krediettoegang vergemakkelijken en via privé-instellingen.

Bijna één op twee ondernemers stelt zijn investeringen uit
Het aantal ondernemers dat zijn investeringen uitstelt wegens de crisis stijgt. Welgeteld 44% van de ondervraagde ondernemers beweert dit te doen. Toen deze vraag hen in maart voor het eerst voorgelegd werd, bevestigde 35% hun afwachtende houding. De analyse van de cijfers voor de toekenning van krediet aan zelfstandigen, uitgevoerd door het KeFiK aan de hand van cijfermateriaal van de NBB bevestigt die tendens. Zowel het aantal kredieten, als het toegekende en opgenomen bedrag is in het derde trimester van 2009 gedaald.

Gedetailleerde resultaten van de KeFiK-Barometer

Bedrijven kiezen niet meer voor beste kandidaten

Het zijn niet altijd de beste kandidaten die een job krijgen. Nu steeds meer mensen zich op de jobmarkt storten kunnen bedrijven kiezen uit een toenemend aanbod. Sommige kandidaten moeten tot 13 interviews en tests afleggen om uiteindelijk te horen te krijgen dat de andere persoon op de laatste shortlist het gehaald heeft. De Society for Human Resource Management peilde bij 500 HR managers naar wat werkelijk hun beslissing beïnvloedt om iemand al dan niet te rekruteren:

* 30% van de rekruteerders zegt binnen de 15 minuten te beslissen of je al dan niet wordt ingehuurd
* 40% van de rekruteerders zegt dat een gsm die tijdens een sollicitatiegesprek afgaat een “deal breaker” is
* 70% heeft liever een kandidaat die een onbetaalde stage in een soortgelijk bedrijf achter de rug heeft, dan een kandidaat met betaalde ervaring in een andere sector
* 39% zegt dat de ‘chemie’ die ze bij de kandidaat ervaren hun beslissing om hem al dan niet een job aan te bieden voor de helft beïnvloedt.

(Bron: Express)

Vlaanderen geen Europese topregio

Drieëntwintig Europese regio’s mogen zich al topregio noemen omdat ze de Lissabondoelstellingen hebben gehaald, met onder meer een werkzaamheidsgraad van 70 procent. In die topgroep zitten vooral Scandinavische, Duitse, Nederlandse en Britse regio’s. Zij slaagden er de jongste jaren meer dan andere in om kwetsbare groepen aan een baan te helpen. Daarop volgt een tweede peloton van 27 regio’s die de Lissabonnormen bijna hebben gehaald.

Ook in deze groep zitten vooral Duitse en Britse regio’s, naast heel wat grootsteden. Vlaanderen volgt op een afstand in een middengroep die er niet in slaagt de twee omvangrijke groepen van regio’s die wel vooruitgang boeken, bij te benen. We hebben daar het gezelschap van vooral Oostenrijkse en Franse regio’s. De Vlaamse werkzaamheidsgraad blijft te laag met 66,5 procent, en vooral bij de 55-plussers is er nog altijd een groot probleem. De Lissabondoelstellingen halen tegen 2010 wordt erg moeilijk, zeker nu de economische crisis heeft toegeslagen. Vlaanderen boekt wel vooruitgang, maar minder dan elders in Europa. Bron: DeStandaard.biz

4 werknemers op 10 werken voor de overheid

Volgens VKW Metena, een werkgeversdenktank, werken grof geteld 1,4 miljoen Belgen rechtstreeks of onrechtstreeks voor de overheid. Dat is 43 procent van de actieve Belgische bevolking. In dat cijfer zitten de 807.000 ambtenaren begrepen die werken in de administraties, onderwijs en gezondheidszorg, maar ook de werklozen of de mensen die tewerkgesteld worden in een dienstenchequestatuut. Bron: DeMorgen.

Wat kost online rekruteren?

Voor Randstad kost een kandidaat gemiddeld €1.400. Dat is de kost voor een kandidaat die via een commerciële jobsite gevonden wordt en effectief aangeworven. Wordt hij via de jobsite gevonden door jobpublicatie, dan kost hij gemiddeld €2.300. Dat is duurder dan een kandidaat gevonden door cv-opzoekingen. Die is met gemiddeld €560 vier keer goedkoper.

De vijf tips van Randstad:
* Tip nummer 1: maak vooral veel gebruik van cv-opzoekingen.
* Tip nummer 2: begin dus altijd eerst te zoeken in de eigen cv-database en de cv-databases van de overheid.
* Tip nummer 3: ROI-gewijs bieden alle spelers een vrij vergelijkbaar resultaat, maar houd er rekening mee dat de instroom via jobpublicaties aan de lage kant ligt en reken dus niet enkel hierop voor voldoende instroom.
* Tip nummer 4: zet dus in eerste instantie uw eigen site en cv-database voorop in uw wervingspolitiek. Door middel van ‘search engine optimization’ en ‘search engine advertising’ kunt u met beperkte investeringen de instroom een flinke impuls geven. Dit werkt ook voor bedrijven met een beperkte naamsbekendheid.
* Tip nummer 5: nu is het een uitgelezen moment om de eigen cv-database aan te vullen,onder meer door zoveel mogelijk relevante jobs te publiceren. Let wel: publiceer echte jobs en zorg voor een goede afhandeling van alle reacties. Anders kunnen slechte ervaringen van kandidaten u later parten spelen, als het economisch weer beter gaat.

Nieuwe generatie internetondernemers doet zaken via Betagroup

Het potentieel van sociale netwerken en mobiele toepassingen inspireert een golf van starters. In Brussel brengt Jean Delery ze samen op de evenementen van Betagroup. Zijn succes is af te meten aan het aantal sponsors van de maandelijkse evenmenten, dat gegroeid is tot een tiental, waaronder Ogone, Hi-Media, Arkafund en bobex.be

Lees het artikel in Trends magazine.

Real-time tracking van uw voertuigen met een GPS lokalisatiesysteem

Met een voertuiglokalisatie systeem krijgt u op elk moment een duidelijk overzicht van de positie van al uw voertuigen. Zo kan u de activiteiten van uw mobiele teams beter beheren, hun routes beter inplannen en overbodige of ongerechtvaardigde verplaatsingen vermijden. Op deze manier zal u niet alleen de productieve tijd van uw mobiel personeel verbeteren, maar zal u ook sneller kunnen inspelen op de noden van uw klanten. Lees meer.

Hoe maakt een KMO indruk op potentiële klanten?

In deze hypercompetitieve markt kan je je als KMO-er niet veroorloven om een slechte eerste indruk te maken. Stel, je hebt straks een eerste meeting met een Begacom, een Dexia of een Electrabel. Waarom zou zo’n groot bedrijf nu in zee gaan met een KMO? Zij kopen toch liever in bij een andere groot bedrijf? Of in het Engels: “You will never be fired for choosing IBM”.

Je moet vetrouwen kunnen brengen bij de potentiële klant. Er zijn een aantal elementen die meteen indruk maken, zoals een professionele website, een prestigieus adres, een professionele telefooncentrale, telefoonpermanentie, mooie naamkaartjes, …

Lees verder op PC World.

Kan u als werkgever uw bedrijfswagens afschaffen?

Door de economische crisis gaan veel bedrijven besparen. Slechts 11 procent van de bedrijven met meer dan 500 werknemers is van plan zijn wagenpark uit te breiden. In 2008 was dat nog 44 procent. Maar kan de werkgever de bedrijfswagen dan zonder meer afschaffen? “Neen, natuurlijk niet. Of toch niet volledig”, zegt Jaques Santin. “De werkgever moet het verlies van de bedrijfswagen compenseren door een brutoloonsverhoging die gelijk is aan het voordeel van alle aard. Als dat voordeel 200 euro bedraagt, moet het brutoloon met datzelfde bedrag verhoogd worden. Maar dat kan het sociaal klimaat snel verzieken. Het is beter over oplossingen te onderhandelen.” Maar wacht daar beter mee tot na de crisis.

(Bron: Netto)