Overheid wordt gestraft voor laattijdig betalen. Ondernemers zijn niet de bankiers van de Staat…

Het Gentse hof van Beroep heeft­ onlangs de Belgische Overheid­ veroordeeld omdat het zijn facturen te laat betaalt. Volgens het hof in zijn de leveranciers niet de bankiers van de Belgische Staat! Meer nog, de rechter spoort schuldeisers aan om de overheid sneller te dagvaarden, want dat is blijkbaar de enige manier om binnen een redelijke termijn geld te krijgen. Het hof van beroep veroordeelde de Staat op 16 oktober een schadevergoeding van 2.500 euro te betalen aan een bedrijf dat te lang moest wachten op de betaling van een factuur voor een vaatwasser, die werd geleverd aan de gevangenis van Brugge. In zijn arrest, dat de Juristenkrant kon inkijken, zegt het hof met zoveel woorden dat de Staat zijn leveranciers niet mag doen opdraaien voor “een gebrekkige begroting”. Continue reading

De interesse en het geloof in e-government gaat achteruit, tewijl slechts 30% van internetgebruikers wijs geraakt uit overheidsinformatie

Terwijl in 2004 nog 77% van de internauten vragende partij was voor een uitgebreider e-government aanbod (alle dienstverlening die de overheid aanbiedt via het internet), is dit aantal vandaag gedaald tot 56%. Daarnaast hebben steeds minder surfers er vertrouwen in dat die overheid e-government centraal stelt in haar beleid en kijken ze zeer kritisch naar het huidig aanbod.

techrfp.jpgDit blijkt uit de halfjaarlijkse Belgian Internet Mapping studie (BIM) uitgevoerd door InSites Consulting. Het adviesbureau onderscheidt 3 groepen van internetgebruikers met een verschillende houding ten aanzien van e-government. ‘Non believers’ (11% van alle surfers) hebben de laagste affiniteit met de overheid en vormen daarom een moeilijk te bereiken doelgroep voor e-government. De grootste groep zijn ‘Slow adopters’ (57%). Zij hebben wel een sterke vraag naar online dienstverlening, maar de ingewikkelde overheidsstructuur op het internet is voor hen een te hoge drempel. Als laatste groep hechten de ‘e-government lovers’ (32%) veel waarde aan een uitgebreid aanbod van overheidsinformatie én transacties op het net, en vinden zij zonder veel probleem hun weg in het internetaanbod van overheden.

“Het is verontrustend dat net dit laatste segment in de voorbije 2 jaar kromp en dit ten voordele van de slow adopters. Vooral deze groep kan op korte termijn overhaald worden om vaker een beroep te doen op het internet indien de overheid inspanningen levert op het vlak van communicatie en gebruiksvriendelijkheid,” stelt Christophe Vergult. In het voorbije jaar heeft 3 op 4 surfers een website van een overheid bezocht. Dit is 7% minder dan 2 jaar terug. De groep die via e-mail contact zoekt met de administratie zit echter licht in stijgende lijn (23% versus 21%). Dit stelt volgens InSites wel duidelijk dat de nieuwe media nog veel sterker aan belang kunnen winnen in de communicatie tussen burger en overheid dan ze de afgelopen twee jaar deden. Continue reading

De overheid kan een interessante klant zijn

De overheid: een interessante klant voor elke bedrijf
Overheidsaanbestedingen opvolgen is een lastige en tijdrovende bezigheid. Er zijn immers niet minder dan 37.000 aanbestedingen per maand… Het Belgische bedrijf Govex biedt u daarom ondersteuning ter opvolging van de Belgische en Europese overheidsopdrachten. Een professionele dienstverlening op maat en volgens uw behoeften. Op deze manier ontvangt u enkel die opdrachten die voor u interessant zijn, met name deze binnen uw vakgebied en specialisatie.
Continue reading