Tweede kans voor gefailleerden

Ondernemers die failliet gaan verdienen een nieuwe kans. Maar om een (nieuwe) zaak te starten is krediet bijna altijd noodzakelijk. In de huidige wetgeving kan de financier van de nieuwe zaak echter mee aansprakelijk gesteld worden voor het eerdere faillissement.

Dat zorgt voor een ernstige belemmering op de kredietverschaffing aan “her-starters”. In het kader van het KMO-actieplan dat door ministers Van Quickenborne en Laruelle werd gelanceerd, werd beslist om het tweedekans-ondernemerschap meer aan te moedigen.

Gisteren werd een concrete stap vooruit gezet door een wetswijziging die werd goedgekeurd in de Kamercommissie Handelsrecht. Voortaan is een faillissement op zich geen grond meer van een aansprakelijkheidsvordering tegen de geldschieter of investeerder die geld stopt in de nieuwe zaak van de gefailleerde. Zo wil de regering het tweedekansondernemerschap aanmoedigen en de perverse gevolgen van faillissementen bestrijden.

Naast de faillissementswet uit 1997 werd ook de vorig jaar ingevoerde wet op de continuïteit van ondernemingen gewijzigd. Die geeft de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid een onderneming in moeilijkheden deels of volledig te laten overnemen door investeerders. (Bron: Quickonomie)

Gezocht: Vlaamse CEO’s voor stage in Vlaams Parlement

Deze stage past in het kader van het Voka-programma ‘Onderneming & Politiek’ dat als doel heeft ondernemers en politici dichter bij mekaar te brengen. Wat mogen de CEO’s die op stage gaan verwachten?

* De stagairs krijgen een parlementslid toegewezen als meter/peter waarmee ze gedurende deze driedaagse de gang van zaken in het parlement van nabij leren kennen.
* De stagairs mogen deelnemen aan de fractie-, commissie- en parlementaire vergaderingen.
* En natuurlijk krijgen de CEO’s ook de kans om tijdens een werklunch van gedachten te wisselen.

Ben je een geïnsteresseerde ondernemer, CEO of hoger kaderlid, dan kan je je aanmelden bij veerle.vermeulen@voka.be.

Ondernemers krijgen steeds minder toegang tot bankfinanciering

De KeFiK-barometer, die meet hoe de ondernemers hun toegang tot bankfinanciering ervaren, zakt in november opnieuw. Met 78,76 punten laat de barometer, één jaar na de lancering, zijn laagste score ooit optekenen. Op basis van een jaaranalyse van de barometer kunnen we twee verschillende periodes onderscheiden. In een eerste periode, van november 2008 tot maart 2009 was er een sterke daling, van 91,64/200 punten naar 82 punten. Na een korte stagnatie in mei, daalde deze opnieuw, maar dan minder uitgesproken.

Het kredietprobleem verschuift van het aanbod naar de vraag

Sinds begin 2009 hebben de federale overheid en de deelstaten een reeks maatregelen getroffen die een voldoende kredietaanbod verzekeren. Dat gebeurt via publieke instanties die de krediettoegang vergemakkelijken en via privé-instellingen.

Bijna één op twee ondernemers stelt zijn investeringen uit
Het aantal ondernemers dat zijn investeringen uitstelt wegens de crisis stijgt. Welgeteld 44% van de ondervraagde ondernemers beweert dit te doen. Toen deze vraag hen in maart voor het eerst voorgelegd werd, bevestigde 35% hun afwachtende houding. De analyse van de cijfers voor de toekenning van krediet aan zelfstandigen, uitgevoerd door het KeFiK aan de hand van cijfermateriaal van de NBB bevestigt die tendens. Zowel het aantal kredieten, als het toegekende en opgenomen bedrag is in het derde trimester van 2009 gedaald.

Gedetailleerde resultaten van de KeFiK-Barometer

Un Wallon sur 3 n’utilise pas encore Internet

La fracture numérique reste une réalité. Ainsi, dans le cadre de son enquête sur les usages TIC 2008 des citoyens wallons, l’AWT relève que près d’un tiers des citoyens n’utilise pas Internet. Cette fracture numérique est en outre présente à deux niveaux: l’accès matériel aux technologies (manque d’équipement, de moyens financiers, d’accès physique) et les difficultés d’usage des technologie (manque de compétences pour les utiliser, manque de ressources intellectuelles et sociales).

Après “Internet pour tous” en 2006, le Gouvernement fédéral lance Start2surf @home, une nouvelle opération qui vise à promouvoir l’utilisation de l’ordinateur et d’Internet grâce à un pack tout compris au prix avantageux.

Start2surf PC bonus pour le B2B

Pour les travailleurs, il existe une autre initiative Start2surf proposant un package fiscalement avantageux. Start2surf PC bonus entend aider les travailleurs disposant d’un salaire modeste à acquérir un PC, sans qu’ils ne doivent supporter eux-mêmes le coût de l’achat. A cette fin, leur employeur rembourse un montant pouvant aller jusqu’à 760 euros (TVA comprise), un avantage exempté fiscalement.

Conditions:

* revenus annuels bruts de maximum 29900 euros;
* le travailleur doit au préalable vérifier si son employeur participe à l’action PC Bonus et jusqu’à quel montant il intervient dans le remboursement des frais.

Mode de fonctionnement:

* le travailleur choisit lui-même son ordinateur (package informatique) et l’achète en nom propre auprès d’un fournisseur de son choix;
* le travailleur fournit une copie de la preuve d’achat à son employeur. Il conserve également l’original, afin de pouvoir éventuellement recourir à la garantie;
* l’employeur rembourse le montant de l’achat;
* tout remboursement jusqu’à 760 euros est exempté fiscalement. Comme la somme n’apparaît pas sur la fiche de salaire, elle n’est pas non plus reprise dans la déclaration fiscale;
* le remboursement est déductible par l’employeur.

Certains employeurs centralisent l’achat d’ordinateurs dans le cadre de l’action PC Bonus. Dans ce cas, le travailleur achète un ordinateur (package informatique) par l’intermédiaire de son employeur. La preuve d’achat doit cependant être au nom du travailleur.

Source: AWT

Belgische loonkostenhandicap van 11 procent tegenover buurlanden

De loonkostenhandicap van ons land steeg sinds 1996 met 3,6 procent, zo maakte de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) vandaag bekend. Een halve waarheid, want de loonkostenhandicap van ons land tegenover de buurlanden bedraagt in totaal liefst 11 procent, zegt Paul Soete, gedelegeerd bestuurder van Agoria, de federatie van de technologische industrie. De CRB verdoezelt de realiteit door geen rekening te houden met de historische handicap die ons land al opbouwde voor 1996. We blijven dus investeringen en jobs missen door onze hoge loonkosten.

Sinds 1988 kennen we al een toename van de loonkosten met 11 procent tegenover onze buurlanden. Ook het Duitse instituut IDW publiceerde in september cijfers waaruit een loonkostennadeel van ongeveer 10 procent blijkt. Wij zijn trouwens op Noorwegen na het duurste land. Nu onze bedrijven de zwaarste economische crisis in hun bestaan doormaken wordt die handicap bijzonder hard gevoeld. Temeer onze dalende voorsprong inzake productiviteit ons minder en minder toelaat die handicap te compenseren.

Bron: Agoria

Forse stijging van het aantal verkochte dienstencheques

Volgens de cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) werden er in 2008 aan de gebruikers 73 .596.906 dienstencheques verkocht. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2007, waarin meer dan 53 miljoen cheques werden verkocht. Ook het aantal gebruikers is aanzienlijk gestegen: van 602.562 ingeschreven gebruikers in 2007 naar 772.460 gebruikers vorig jaar. Met dienstencheques kunnen werknemers kleine huishoudelijke taken uitvoeren bij particulieren. De werknemers hebben een arbeidscontract bij een werkgever. Dankzij de dienstencheques kunnen nieuwe banen ontstaan en wordt zwartwerk teruggedrongen

Bent u zelf op zoek naar een fiscaal optimale incentive voor uw bedrijf? Klik hier en ontdek de voordelen van maaltijdchesques.

Eén Belg op vier vult belastingsaangifte elektronisch in

Op 31 oktober 2008 hadden 302.280 particulieren, 715.915 ambtenaren en 628.210 mandatarissen hun elektronische belastingaangifte ingediend. De elektronische indiening van deze 1.645.405 aangiften is een record sinds de lancering van Tax-on-web in 2003 (1,304 miljoen vorig jaar).

Meer dan 1 op 4 belastingaangiftes wordt daardoor dit jaar elektronisch ingediend zijn. Om een papieren belastingaangifte in te vullen en te verzenden heeft een belastingplichtige gemiddeld een klein anderhalf uur (83 minuten) tot twee uur (110 minuten) nodig afhankelijk van of hij zich nog kan wenden tot een postbus, dan wel zich moet verplaatsen naar het belastingkantoor, bijvoorbeeld om de deadline te halen. Een elektronische belastingaangifte daarentegen is gemiddeld op 45 minuten ingevuld en verzonden. De grote tijdswinst wordt vooral geboekt omdat het veel minder tijd kost om alle benodigde gegevens te verzamelen (75% van de gegevens is immers al vooraf ingevuld).

Bron: Bobex partner SDZ (Syndicaat der Zelfstandigen & Kmo)

Nieuwe CPV codes voor aanbestedingen en overheidsopdrachten

Vanaf maandag 15 september 2008 dienen alle overheidsinstanties hun openbare aanbestedingen en overheidsopdrachten te registreren volgens de nieuwe CPV codes. De volledige lijst van de nieuwe nummers vindt u hier. U vindt er ook een vergelijkingstabel van de nieuwe en oude codes uit 2003.

De code 30100000-0 staat bv. voor Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgezonderd computers, printers en meubilair.

Aandeslag.be, overzicht van overheidssteun bij het aanwerven van personeel

Personeel aanwerven in België is duur, zeer duur.­ Niet dat de werknemers hier meer verdienen dan in onze buurlanden, maar de belastingsdruk op arbeid is er de hoogste in Europa (samen met Duitsland)…

Gelukkig kan u een deel van die lasten terugvorderen van de Staat. Hiervoor bestaan er op federaal en regionaal niveau­ diverse premies en subsidies. Maar, u heeft­ weinig tijd, noch veel zin, om al die verschillende maatregelen te vinden en te onderzoeken.

Op de nieuwe website Aandeslag.be (Autravail.be)­ heeft u­ een handig overzicht van de loonkostverlagende maatregelen in ons land.­ Op deze site vindt u, via een handig selectiemenu, de diverse voordelen en premies waarvoor uw onderneming in aanmerking komt.

aandeslag.gif

Vlaamse politici mogen geen verkiezingscampagnes voeren via video’s op het internet…

Hoewel Michel Daerden wereldberoemd werd dank zij zijn clips­ op de videosite Youtube, mogen de Vlaamse politici geen campagne­ voeren via online video’s. Voordien mochten de Vlaamse partijen reeds geen radio- en TVprogramma’s maken, en nu komt het internet hier nog bovenop. Dus geen podcasts of videocasts meer. In Wallonië, en trouwens de rest van de (democratische) wereld, kan dit blijkbaar wel. Wat is de logica?

Dit­ is geen late april grap… Dit is een­ beslissing van­ een “speciale kamercommissie”. Een Vlaams politicus wordt dus verplicht om nog steeds campagne te voeren via de klassieke affiche op het stadsplein of in de tuin van de buur. Hoe modern! Op welke planeet leven de mensen van die commissie? En, indien een campagne op Youtube niet kan, kan er dan één op Second Life dan wel…? Ik zou graag die debatten meemaken.

Ondertussen is men over de taalgrens al gretig aan het experimenteren met de nieuwe media. De Franstalige partij MR heeft bv. reeds haar eigen webzender, MR-TV. Iets wat we in Vlaanderen enkel kunnen over dromen…

mr_tv.gif

­

­

­

­

­

­

­

­

­

­

Continue reading